Laukvik Lighthouse

Majakat näyttävät suuntaa merellä. Olen usein miettinyt mikä minua majakoissa oikein viehättää. Majakat ja majakkamaisemat olivat oikeastaan tämän blogin alkusysäys syksyllä 2012, palattuani reissusta Mainesta ja hakiessani tilaa minne tallettaa muistojani. Olen jo pitkään tiennyt aika vahvasti kuka ja minkälainen olen, ja olen myös ollut hyvin tietoinen siitä mikä kolahtaa ja mikä ei. Tarkemmasta suunnasta en aina ole ollut varma, mutta olen luottanut siihen, että seuraamalla mieltymyksiäni, intohimojani, ja jo opittuja asioita en yksinkertaisesti voi mennä vikaan. Ehkä tämä majakkarakkaus onkin ollut kuvainnollinen keino pitää minut oikealla tiellä.

Lighthouses guide people lost at sea. I’ve often wondered what it is about lighthouses that enthrals me. Lighthouses and lighthouse views were actually the start of this blog in the fall of 2012, after I got back from a trip to Maine and was looking for a space to keep my memories. For a long time I’ve known quite strongly who and what I’m like and I’ve also been very aware of what is “me” and what isn’t. However I haven’t always been completely sure of the direction I’ve been going towards, but I’ve trusted that by following my likes, my passion and things I’ve learned, I just can’t go wrong. Maybe this lighthouse love has been a figurative way of keeping me on track.

Fiskeboi-20

Viimeisten vuosien pidemmille reissuille on jokaiselle mahtunut mukaan jokin majakka ja reissuja onkin jokseenkin leimanneet tietynlaiset maisemat ja niihin liittyvät majakat. Ehkä seuraavaksi olisikin aika listata suosikkimajakkani kautta aikojen, sillä elokuussa starttaavalla reissulla ei poikkeuksellisesti olekaan yhtään majakkaa tiedossa reissun suuntautuessa vain sisämaahan. Suosikkimajakoita valitessani jätän teidät ihailemaan Lofoottien karuja majakkamaisemia Laukvikistä.

During the past few years, all the longer trips I’ve taken have all included some lighthouse and these trips have somehow all been branded by certain scenery and the lighthouses pertaining to them. Maybe next up I should list my favorite lighthouses of all time, since the trip we’re about to embark on in August doesn’t for once include a single lighthouse, as we’re only going to be traveling inland. While I’m picking out my favorites I’ll leave you with these rugged lighthouse views from Lofoten’s Laukvik.

Fiskeboi-13
Fiskeboi-14
Fiskeboi-36
Fiskeboi-37
Fiskeboi-33
Fiskeboi-30
Fiskeboi-34
Fiskeboi-32
Fiskeboi-28
Fiskeboi-17
Fiskeboi-18
Fiskeboi-23
Fiskeboi-12
Fiskeboi-39
Fiskeboi-42

One thought on “Laukvik Lighthouse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s