Glass Beach

Owning things is human, sharing them is divine.

— Unknown

Kalifornian Mendocinon pohjoispuolelta löytyy pieni paikka nimeltään Fort Bragg. 1900-luvun alussa rannan kupeeseen muodostui paikallinen kaatopaikka. Sinne kärrättiin lasia, koneita ja jopa autoja. Sijainti vaihteli muutamaan otteeseen, kunnes se lopulta suljettiin vuonna 1967. Muu jäte on pikku hiljaa kompostoitunut tai korjattu pois, mutta lasi on jäänyt jäljelle. Tosin lasin määrä on dramaattisesti vähentynyt turismin myötä, sillä moni kokee oikeudekseen ottaa mukaansa pienen muiston.

North of California’s Mendocino, there’s a small place called Fort Bragg. In the beginning of the 20th century a local dump was formed close to the beach. People dumped glass, appliances and even vehicles. The sites varied a few times over the years, until they finally closed it down in 1967. The rest of the trash has slowly been composted and collected, but the glass has remained. Though the amount of glass has dramatically diminished due to tourism, because many feel entitled to taking a little souvenir.

Glass Beach-1

Yleisesti en matkustaessa kerää luonnosta mitään. En halua kotiani täyteen kiviä ja simpukoita, tai muuta sinne kuulumatonta. Joskus on tietenkin mukaan kantautunut jokunen erityisen erityinen kivi taskun pohjalla, mutta muuten en koe tarvetta ottaa luonnosta mitään. Mieleeni tulee matka Lappiin kauan aikaa sitten italialaisen ja espanjalaisen ystävän kanssa, kun italialainen koki erityisen suurta tarvetta ottaa tunturin huipulta kiven, nimenomaan siksi että se oli kyltissä kielletty. Toinen esimerkki näistä keräilyyn houkuttelevista paikoista on Arizonan Petrified Forest, josta on vuosien mittaan viety fossiili jos toinenkin. Jaksan yhä ihmetellä mikä ajaa ihmisiä tämänlaiseen käytökseen?

Usually while traveling, I don’t collect keepsakes from nature. I don’t want my home to be filled with rocks and shells and other things that don’t belong there. Sometimes I’ve of course brought home some very special stone in my pocket, but otherwise I don’t feel the need to collect from nature. It brings to mind a trip to Lapland a long time ago with an Italian and a Spanish friend, when the Italian felt a sudden urge to take a rock from the mountain, just because it had been forbidden on a sign. Another example of these kind of places sparking the need for collecting is Petrified Forest in Arizona, that has definitely been pillaged of a fossil or two. I still wonder what drives people to do this?

Glass Beach-13Glass Beach-2Glass Beach-5

Pakko myöntää, että lasin vähäisyys yllätti. Pisti miettimään, että kuinka moni tosiaan ottaa täältä mukaansa kauneimmat ja värikkäimmät lasinpalaset. Montako niitä kertyy päivittäin ja vuosittain? Pikku hiljaa tämäkin nähtävyys ehtyy sen vuoksi, että ihmiset ovat itsekkäitä ja haluavat “omistaa” siitä pienen osan. Paikalliset ovatkin miettineet, että pitäisikö lasia tuoda rannalle lisää sen säilyttämiseksi.

I have to admit that I was surprised that there wasn’t more glass. Made me wonder how many people really take with them the most beautiful and most colorful pieces. How many are there on a daily and yearly basis? Slowly this sight will be depleted, because people are selfish and want to “own” a little piece of it. Locals have actually thought about restoring some of the glass to preserve this beach.

Glass Beach-10Glass Beach-14Glass Beach-12Glass Beach-17

Keräätkö sinä simpukoita, kiviä ja muita luonnosta löytyviä esineitä?

Do you collect seashells, stones and other objects when traveling in nature?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s